Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa 1:25 000, list 03-324 Turnov
Další názvy
    Regional geological map 1:25 000, sheet 03-324 Turnov
Autor
   Holásek, Oldřich
   Hroch, Tomáš
   Kachlík, Václav
   Prouza, Vladimír
   Rapprich, Vladislav
   Rejchrt, Miroslav
   Skácelová, Zuzana
   Tasáryová, Zuzana
   Žáčková, Eliška
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, Bohemian Cretaceous Basin, Krkonoše Piedmont Basin
Klíčové slovo
    1:25
    03-324
    000
    Geologická
    List
    Mapa
    Turnov
    Základní
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa Turnov zobrazuje stavbu oblasti při styku české křídové pánve, permokarbonské vulkanosedimentární výplně podkrkonošské pánve a krkonošsko-jizerského krystalinika. Neogén je zastoupen miocénními až pliocénními sedimenty a alkalickými bazickými vulkanity. Kvartér pak zastupují terasové systémy řeky Jizery, svahoviny a eolika.
Abstrakt (anglicky)
   Regional geological map 1:25 000, sheet 03-324 Turnov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014