Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa geodynamických jevů
Další názvy
    Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 25-144 Jablůnka, Geodynamic phenomena map
Autor
   Krejčí, Oldřich
   Krejčí, Vladimíra
   Krejčí, Zuzana
   Paleček, Martin
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Landslides, slope instabilities, erosional phenomena
Klíčové slovo
    1:25
    25-144
    000
    Geodynamických
    Geologická
    Jablůnka
    Jevů
    List
    Mapa
    Základní
Abstrakt (česky)
   Mapa svahových nestabilit v měřítku 1 : 25 000 poskytuje informace o rozmístění jednotlivých svahových nestabilit na listu mapy. Černě jsou v mapě zobrazeny dočasně uklidněné svahové nestability, červeně pak nestability aktívní. Čerstvé zářezy podél vodních roků jsou zobrazeny červeně. Dokumentace jednotlivých svahových nestabilit je uložena v Registru svahových nestabilit v ČGS Praha, který je prezentován na extranetu ČGS.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map of the Czech Republic 1:25 000, sheet 25-144 Jablůnka, Geodynamic phenomena map
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014