Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa 1:25 000 32-114 Žďárecká hora
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 32-123 Žďárecká hora
Autor
   Seifert, Antonín
   Šebesta, Jiří
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map
Klíčové slovo
    1:25
    32-114
    000
    Geologická
    Hora
    Mapa
    Základní
    Žďárecká
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů a starých důlních děl.
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1 : 25 000, 32-123 Žďárecká hora
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014