Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa 1 : 25 000 25-413 Francova Lhota
Další názvy
    Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 25-413 Francova Lhota
Autor
   Baldík, Vít
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, geological section, Western Carpathian, stratigraphy, lithology, tectonics, scale 1:25 000, 25-413 Francova Lhota
Klíčové slovo
    25
    25-413
    000
    Francova
    Geologická
    Lhota
    Mapa
    Základní
Abstrakt (česky)
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů, starých důlních děl
Abstrakt (anglicky)
   Basic geological map of the Czech Republic 1:25 000 25-413 Francova Lhota
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014