Podrobnosti záznamu

Název
   Zápis z jednání na OÚ Vědomice ve věci expertního posouzení a rebilance části bloků zásob výhradního ložiska štěrkopísků Kyškovice - Vědomice přiléhajících k obci Vědomice
Další názvy
    Minutes of the meeting at OU Vědomice regarding expert assessment and re-assessment of the reserves in blocks bearing gravel Kyškovice - Vědomice adjacent to the village Vědomice
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Minutes of the meeting, expert assessment, gravel
Klíčové slovo
    Bloků
    části
    Expertního
    Jednání
    Kyškovice
    Ložiska
    Obci
    
    Posouzení
    Přiléhajících
    Rebilance
    štěrkopísků
    Věci
    Vědomice
    Výhradního
    Zápis
    Zásob
Abstrakt (česky)
   Zápis z jednání na OÚ Vědomice ve věci expertního posouzení a rebilance části bloků zásob výhradního ložiska štěrkopísků Kyškovice - Vědomice přiléhajících k obci Vědomice - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Minutes of the meeting at OU Vědomice regarding expert assessment and re-assessment of the reserves in blocks bearing gravel Kyškovice - Vědomice adjacent to the village Vědomice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014