Podrobnosti záznamu

Název
   Za skalními útvary CHKO Žďárské vrchy
Autor
   Bajer, A.
   Hlaváč, V.
   Kirchner, Karel
   Kubalíková, L.
Nakladatel
    MU Brno
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2014
ISBN
    978-80-7375-959-9
Fyzický popis
    88 s. : P8200
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Projekt: EE2.4.31.0032, GA MŠk, CZ3cav_un_auth*0305413
    Překlad názvu: Isolated rock formations in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area
Předmětová kategorie
    geodiversity
    rock formations
    Žďárské vrchy Protected Landscape Area
Klíčové slovo
    CHKO
    Skalními
    útvary
    Vrchy
    Žďárské
Abstrakt (česky)
   Monografie se zabývá problematikou geodiverzity respektive geomorfodiverzity a tematikou spojenou ochranou geologického a geomorfologického dědictví. Uvedená problematika je prakticky prezentována na příkladu vybraných skalních útvarů v CHKO Žďárské vrchy, které jsou významnou součástí přírodního dědictví zájmového území. Skalní útvary jsou charakterizovány nejen geologicky a geomorfologicky, ale i z hlediska kulturního a estetického v souladu s pojetím geodiverzity. Publikace je určena jak odborníkům geovědních specializací, pracovníkům ochrany přírody, ale i pedagogům a studentům přírodovědných oborů.
Abstrakt (anglicky)
   The monograph dealing with issues of geodiversity more precisely geomorphodiversity and related topics connecting with geological and geomorphological heritage. Mentioned problems are practically presented on the example of selected rock formations in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area, these rock forms are an important part of nature heritage of study area. The rock formations are characterized not only by geological and geomorphological viewpoints, but also in terms of cultural and aesthetic in line with the concept of geodiversity. This publication is intended for both specialists in geoscience, conservation researchers, but also lecturers and students of natural sciences.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014