Podrobnosti záznamu

Název
   Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000
Další názvy
    The geological map of Rožná region
Autor
   Dudíková Schulmannová, Barbora
   Franěk, Jan
   Holásek, Oldřich
   Kociánová, Lenka
   Pertoldová, Jaroslava
   Soejono, Igor
   Verner, Kryštof
   Vondrovic, Lukáš
   Žáčková, Eliška
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    geological map, tectonics, Rožná
Klíčové slovo
    10
    000
    Geologická
    Mapa
    Okolí
    Rožné
    Zakrytá
Abstrakt (česky)
   Geologická mapa byla zkompilována na základě mapovacích tůr v měřítku 1 : 5 000 a nově pořízené a archivní dokumentace (1500 mapovacích bodů). Finální mapové dílo bylo zkresleno v měřítku 1 : 10 000. Mapované území se skládá z hornin dvou jednotek. První z nich, strážecké moldanubikum, je tvořeno pararulami a migmatity ve variabilní míře tavení s pruhy pestrých hornin. Druhá jednotka, svratecké krystalinikum, je tvořena horninami svorového charakteru. Tyto dvě jednotky jsou odděleny přechodní zónou, která obsahuje horniny s afinitou k oběma jednotkám. Tektonická stavba území je definována superpozicí dvou regionálních staveb: relativně starší foliace S1 strmé orientace, která definuje vztahy dílčích litologických celků. Ta je následně převrásňována či střižně refoliována do ploše uložené foliace S2. Celý horninový komplex je porušen křehce-duktilními střižnými zónami S - J orientace a zlomy SZ - JV, VSV - ZJZ směru
Abstrakt (anglicky)
   The geological map of Rožná region
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014