Podrobnosti záznamu

Název
   Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Další názvy
    Grassing arable land with hi-risk infiltration
Autor
   Bůzek, František
   Bystřický, Václav
   Duffková, Renata
   Fučík, Petr
   Gergel, Jiří
   Kadlecová, Renata
   Kaplická, Markéta
   Kvítek, Tomáš
   Lechner, Petr
   Lexa, Martin
   Mrkvička, Jiří
   Novák, Pavel
   Ondr, Pavel
   Peterková, Jana
   Svobodová, Miluše
   Šantrůček, jaromír
   Váchal, Jan
   Zajíček, Antonín
   Žlábek, Pavel
Datum vydání
    2008
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    grass, arable land, nitrate in groundwater, hi-risk infiltration
Klíčové slovo
    Cílené
    Dusičnanů
    Infiltrace
    Koncentrací
    Opatření
    Orné
    Půdy
    Rizikem
    Snižování
    Vodách
    Vysokým
    Zatravňování
Abstrakt (česky)
   Metodika řeší problematiku doby zdržení v nasycené a nenasycené zóně, vliv zdrojových oblastí na tvorbu odtoku a kontaminace drenážních a podzemních vod, dokumentuje pozitivní vliv zatravnění na změnu koncentrací dusičnanů v podzemních a povrchových vodách.
Abstrakt (anglicky)
   Grassing arable land with hi-risk infiltration
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014