Podrobnosti záznamu

Název
   Zborník abstraktov: Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapování pod. 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti v Rožňave 29.9.-1.10
Nakladatel
    Výskumný ústav podoznalectva a ochrany pody Bratislava
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2010
ISBN
    978-80-89128-79-2
Klíčové slovo
    29.9.-1.10
    Abstraktov
    Českej
    Diagnostike
    Klasifikácii
    Konferencia
    Mapování
    Nové
    Pedologickej
    Rožňave
    Slovenskej
    Spoločnosti
    Trendy
    Zborník
Části této monografie
    Výsledky paleoekologickej analýzy aluviálnej pÔdy (Lokalita ŠTÚROVÁ, Žitný ostrov, Slovensko)