Podrobnosti záznamu

Název
   Zborník prednášok : geológia a životné prostredie : Donovaly 1.-3.10.1991
Nakladatel
    s.n.
Místo vydání
    S.l.
Datum vydání
    1991?
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    1.-3.10.1991
    Donovaly
    Geológia
    Prednášok
    Prostredie
    Zborník
    životné
Části této monografie
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Sestavování a využití map geochemické reaktivity hornin
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii