Podrobnosti záznamu

Název
   Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží
Nakladatel
    Stimul
    Výskumný ústav vodného hospodárstva
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    1999
Země vydání
    Slovensko
Klíčové slovo
    Konferencie
    Medzinárodnou
    Nádrží
    Prednášok
    Sedimenty
    Tokov
    účasťou
    Vodných
    Zborník
Části této monografie
    Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohře
    Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohři