Podrobnosti záznamu

Název
   Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek
Nakladatel
    Český geologický ústav
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1992
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Ekologická
    Přednášek
    Sborník
    Surovina
    Zeolity
Části této monografie
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Oceánské zeolitové kaly
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické účely
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
    Úvodní slovo
    Vliv O-D charakteru distribuce atomů Si, Al, Na, Ca na strukturu krystalů zeolitů
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech
    Základní charakteristika přírodních zeolitů a doporučený systém jejich názvosloví
    Závěry pracovního setkání "Zeolity - ekologická surovina"
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků