Podrobnosti záznamu

Název
   Zhodnocení sur. potenciálu s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech a CHLÚ na území sokol. pánve a dílčích pánví v karlovars. oblasti, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR
Další názvy
    Mineral resources assessment with the aim of brown coal at the area of Sokolov and surroundings.
Autor
   Godány, Josef
   Horčička, Lumír
   Hrazdíra, Petr
   Zíma, Jaroslav
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Klíčové slovo
    1D/8/17/II/04
    CHLÚ
    ČR
    Dílčí
    Dílčích
    Dobývacích
    Karlovars
    MŽP
    Oblasti
    Pánve
    Pánví
    Platných
    Potenciálu
    Promítnutím
    Prostorech
    Rebilance
    Sokol
    území
    VaV
    Výsledků
    Zásob
    Zbytkových
    Zhodnocení
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Zhodnocení surovinového potenciálu zájmové oblasti se zaměřením na ložiska hnědého uhlí, s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech, příp. CHLÚ na území sokolovské pánve a dílčích pánviček (čankovsko-otovická, božičanská a hroznětínská).
Abstrakt (anglicky)
   Mineral resources assessment with the aim of brown coal at the area of Sokolov and surroundings.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014