Podrobnosti záznamu

Název
   Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
Další názvy
    Assessment of impact of mining and processing of ores to the environment in mining districts of Namibia. Final report for the year 2005
Autor
   Ellmies, Rainer
   Hahn, Lothar
   Kamona, Fred
   Knésl, Ilja
   Kříbek, Bohdan
   Majer, Vladimír
   Mapani, Benjamin
   Mufenda, Maria
   Pašava, Jan
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    environment, contamination heavy metals Kombat, Berg Aukas, Namibia
Klíčové slovo
    2005
    Hornických
    Namibie
    Oblastech
    Prostředí
    Rok
    Rud
    Těžby
    úpravy
    Vlivu
    Závěrečná
    Zhodnocení
    Zpráva
    životní
Abstrakt (česky)
   Silná kontaminace půda a hospodářských produktů těžkými kovy a sírou byla zjištěna v oblasti těženého ložiska měděných rud Kombat a v oblasti opuštěného polymetalického a vanadovéího ložiska Berg Aukas.
Abstrakt (anglicky)
   Assessment of impact of mining and processing of ores to the environment in mining districts of Namibia. Final report for the year 2005
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014