Podrobnosti záznamu

Název
   Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
Další názvy
    Evaluation of the Impact of copper and cobalt mining in the Zambian part of the Copperbelt on the environment and a proposal of the monitoring system of contamination by heavy metals and sulphur
Autor
   Knésl, Ilja
   Kříbek, Bohdan
   Majer, Vladimír
   Mwale, M.
   Nyambe, I.
   Pašava, Jan
   Rambousek, Petr
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2002
Fyzický popis
    110 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva oponovaná
Poznámky
    Objednatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky
    Verze: Finální zpráva
Výraz tezauru
    Impact of mining, Zambia, environment
Klíčové slovo
    Kobaltových
    Kovy
    Měděných
    Měďného
    Monitorovacího
    Návrh
    Oblasti
    Pásu
    Prostředí
    Rud
    Sírou
    Systému
    Těžby
    Těžkými
    Vlivu
    Zambijského
    Zhodnocení
    Znečištění
    životní
Abstrakt (česky)
   Byl posouzen vliv těžby a zpracování rud na životní prostředí v zambijské části copperbeltu
Abstrakt (anglicky)
   Evaluation of the Impact of copper and cobalt mining in the Zambian part of the Copperbelt on the environment and a proposal of the monitoring system of contamination by heavy metals and sulphur
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014