Podrobnosti záznamu

Název
   Zjednodušená geologická mapa ČR 1 : 50 000 - Podklad pro tvorbu odvozených geovědních map
Další názvy
    The simplified geological map of the Czech Republic at a scale of 1 : 50 000 - The basis for the creation of derived geoscientific maps
Autor
   Dudek, Arnošt
   Fifernová, Martina
   Gürtlerová, Pavla
Datum vydání
    2007
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    legend, map, geology
Klíčové slovo
    50
    000
    ČR
    Geologická
    Geovědních
    Map
    Mapa
    Odvozených
    Podklad
    Tvorbu
    Zjednodušená
Abstrakt (česky)
   Spolu se zjednodušenou geologickou mapou vznikla upravená legenda digitální sjednocené mapy ČR 1:50 000. Zjednodušená legenda je podkladem pro tvorbu map odvozených (např. geologická mapa ČR - Mapy seznam.cz, geohazardy....)
Abstrakt (anglicky)
   The simplified geological map of the Czech Republic at a scale of 1 : 50 000 - The basis for the creation of derived geoscientific maps
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014