Podrobnosti záznamu

Název
   Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1994 a 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
Další názvy
    Change in content of copper in surface water between years 1984-1994 and 2008-2010: Basin of the Upper Vltava river
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    copper, surface water
Klíčové slovo
    1984-1994
    2008-2010
    Horní
    Lety
    Mědi
    Obsahu
    Povodí
    Povrchových
    Vltavy
    Vodách
    Změna
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1:750 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 1038 dvojic vzorků vod odebraných v letech 1984-1994 a 2008-2010.
Abstrakt (anglicky)
   Change in content of copper in surface water between years 1984-1994 and 2008-2010: Basin of the Upper Vltava river
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014