Podrobnosti záznamu

Název
   Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany
Další názvy
    Expert interpretation of current regional mineral policy of South Bohemia, the issue of exploitation of deposits of sand and gravel in the Pisek, Tabor and Strakonicka and opinion on the possible opening of non-reserved mineral deposits Čavyně-Vodňany
Autor
   Godány, Josef
   Poňavič, Michal
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert interpretation, regional mineral policy, opinion, non-reserved mineral deposit
Klíčové slovo
    Aktuální
    Čavyně-Vodňany
    Jihočeského
    Kraje
    Ložisek
    Ložiska
    Nerostů
    Nevyhrazených
    Otvírce
    Písecka
    Politiky
    Problematika
    Případné
    Regionální
    Stanovisko
    Strakonicka
    Surovinové
    štěrkopísku
    Táborska
    území
    Výklad
    Využívání
    Znalecký
Abstrakt (česky)
   Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Expert interpretation of current regional mineral policy of South Bohemia, the issue of exploitation of deposits of sand and gravel in the Pisek, Tabor and Strakonicka and opinion on the possible opening of non-reserved mineral deposits Čavyně-Vodňany
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014