Podrobnosti záznamu

Název
   Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
Další názvy
    Expert's report on the current status of the use and registration of brick raw material reserves the exclusive bearing brick materials Kunovice (305 06 00) and to provide all necessary documents to change the original area CHLÚ Kunovice covering the northern part of the block residual stock brick raw material for law firm NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert's report, brick raw material reserves
Klíčové slovo
    &
    00
    06
    305
    Advokátní
    Bloků
    CHLÚ
    Cihlářské
    č
    Evidenci
    JAŠEK
    Kancelář
    Kunovice
    Ložisku
    NOCAROVÁ
    PARTNERS
    Plochy
    Podkladů
    Pokrývající
    Posudek
    Potřebných
    Původní
    Severní
    Směřující
    Současnému
    Stavu
    Suroviny
    Výhradním
    Využití
    Zajištění
    Zásob
    Zbytkových
    Změnu
    Znalecký
Abstrakt (česky)
   Znalecký posudek směřující k současnému stavu využití a evidenci zásob cihlářské suroviny na výhradním ložisku cihlářské suroviny Kunovice (č. 305 06 00) a k zajištění všech potřebných podkladů pro změnu původní plochy CHLÚ Kunovice pokrývající severní část bloků zbytkových zásob cihlářské suroviny, pro advokátní kancelář NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Expert's report on the current status of the use and registration of brick raw material reserves the exclusive bearing brick materials Kunovice (305 06 00) and to provide all necessary documents to change the original area CHLÚ Kunovice covering the northern part of the block residual stock brick raw material for law firm NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014