Podrobnosti záznamu

Název
   Znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskového zhodnocení potenciálních zásob stavebního kameniva na lokalitě Čavyně u Vodňan, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
Další názvy
    Expert opinion in the matter-bearing geological assessment of potential sources of construction aggregates in the locality Čavyně Vodňany Law Firm Partners § Stransky led by lawyer Mgr. Tomáš Uherek
Autor
   Buda, Jan
   Godány, Josef
   Poňavič, Michal
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert opinion, assessment of potential sources, construction aggregates
Klíčové slovo
    §
    Advokáta
    Advokátní
    Čavyně
    Geologicko-ložiskového
    Kameniva
    Kancelář
    Lokalitě
    Mgr
    Partneři
    Posudek
    Potenciálních
    Stavebního
    Stránský
    Tomáše
    Uherka
    Věci
    Vedením
    Vodňan
    Zásob
    Zhodnocení
    Znalecký
Abstrakt (česky)
   Znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskového zhodnocení potenciálních zásob stavebního kameniva na lokalitě Čavyně u Vodňan, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Expert opinion in the matter-bearing geological assessment of potential sources of construction aggregates in the locality Čavyně Vodňany Law Firm Partners § Stransky led by lawyer Mgr. Tomáš Uherek
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014