Podrobnosti záznamu

Název
   Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob na těžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři
Další názvy
    Expert opinion regarding the processing of technical analysis of the use and completion of gravel extraction, including reserves for life mined sand and gravel deposits in the Ústí region with respect to the District of Law Office Stransky § Partners
Autor
   Buda, Jan
   Godány, Josef
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert opinion, technical analysis, sand and gravel deposits, Ústí region
Klíčové slovo
    §
    Advokátní
    Analýzy
    Kancelář
    Kraje
    Litoměřice
    Ložiskách
    Odborné
    Okres
    Partneři
    Posudek
    Roztěženosti
    Stránský
    štěrkopísků
    Těžbou
    Těžených
    Ústeckého
    území
    Včetně
    Věci
    Využívání
    Zásob
    Znalecký
    Zpracování
    Zřetelem
    životnosti
Abstrakt (česky)
   Znalecký posudek ve věci zpracování odborné analýzy využívání a roztěženosti těžbou štěrkopísků, včetně životnosti zásob na těžených ložiskách štěrkopísků na území Ústeckého kraje se zřetelem na okres Litoměřice, advokátní kancelář Stránský § Partneři - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Expert opinion regarding the processing of technical analysis of the use and completion of gravel extraction, including reserves for life mined sand and gravel deposits in the Ústí region with respect to the District of Law Office Stransky § Partners
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014