Podrobnosti záznamu

Název
   Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře
Nakladatel
    VŠB-TU
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2005
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    10
    2005
    Horninového
    Konstrukcí
    Kotvení
    Masivu
    Mezinárodního
    Příspěvků
    Sborník
    Semináře
    Stavebních
    Těsnění
    Zpevňování
Části této monografie
    Ověření přítomnosti injektážního média v injektovaných horninách - důkazní metody
    Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl