Podrobnosti záznamu

Název
   Zpráva o české účasti v Pracovní skupině o účincích (WGE) v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států (CLRTAP)
Další názvy
    Report oCzech participation in Working group on effects in the framework of the Convention on long-range transboundary air pollution
Autor
   Knotková, D.
   Pacl, A.
   Pačes, Tomáš
   Skořepová, Irena
   Stuchlík, Evžen
   Uhlířová, H.
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1999
Fyzický popis
    56 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva oponovaná
Poznámky
    Objednatel: Ministerstvo životního prostředí
    Verze: Výroční zpráva o plnění díla v r. 1999
Výraz tezauru
    Air pollution, aquatic ecosystem, forest ecosystem, materials, monuments, mapping of critical loads, integrated monitoring, long-range pollution
Klíčové slovo
    CLRTAP
    české
    Dálkovém
    Hranice
    Ovzduší
    Pracovní
    Překračujícím
    Rámci
    Skupině
    Států
    účasti
    účincích
    Úmluvy
    WGE
    Znečisťování
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Česká republika v rámci Pracovní skupiny o účincích znečištění ovzduší na ekosystémy se účastní spolupráce na 5. mezinárodních programech spolupráce: účinky na lesy, na řeky a jezera, na materiály a kulturní památky, integrovaný monitoring a mapování.Tato činnost je vyvíjena v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států při Evropské hospodářské komisi OSN. V uvedené zprávě podávají vedoucí těchto programů výčet činností a výsledků dosažených v České republice v r. 1999.
Abstrakt (anglicky)
   Report oCzech participation in Working group on effects in the framework of the Convention on long-range transboundary air pollution
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014