Podrobnosti záznamu

Název
   Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2013
Autor
   Halas, Petr
   Lacina, Jan
Nakladatel
    Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2013
Fyzický popis
    21 s. : P
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Autoři celkem: 2
    Projekt: V
    Překlad názvu: Research report about south Moravian floodplain meadows in 2013
Předmětová kategorie
    meadows
    South Moravia
    vegetation
Klíčové slovo
    2013
    Aluviálních
    Jihomoravských
    Luk
    Roce
    Výzkumu
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   V roce 2013 bylo navštíveno několik desítek lokalit aluviálních luk a provedena revize jejich kvalit. Na vhodných lokalitách bylo pořízeno celkem 60 fytocenologických zápisů. Cílem výzkumu je ověřit vztah druhového složení a diverzity a historie využívání okolní krajiny.
Abstrakt (anglicky)
   Several tens sites of alluvial meadows were visited and revised their quality in 2013. A total of 60 phytosociological records were taken on suitable sites. The aim of the research is to verify the relationship of species composition and diversity and history of landuse of the surrounding landscape.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014