Podrobnosti záznamu

Název
   mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1142 Manětín
Další názvy
    radon risk map from geological bedrock, 1142 Manětín
Autor
   Barnet, Ivan
   Mikšová, Jitka
Datum vydání
    2001
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    radon risk category, mapping
Klíčové slovo
    1142
    Geologického
    List
    Manětín
    Mapa
    Podloží
    Radonového
    Rizika
Abstrakt (česky)
   Mapa 1:50 000, vyjadřuje kategorie radonového rizika(indexu) geologického podloží
Abstrakt (anglicky)
   radon risk map from geological bedrock, 1142 Manětín
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014