Podrobnosti záznamu

Název
   pH povrchových vod v letech 1985 - 1995: Povodí Dolní Vltavy
Další názvy
    pH of surface water at years 1985 - 1995: Basin of the Lower Vltava river
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    pH, surface water
Klíčové slovo
    1985
    1995
    Dolní
    Letech
    PH
    Povodí
    Povrchových
    Vltavy
    Vod
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1: 750 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 423 vzorků vod odebraných v roce 1985-1995.
Abstrakt (anglicky)
   pH of surface water at years 1985 - 1995: Basin of the Lower Vltava river
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014