Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
     978-80-89343-6-5
Monografie
    Geológia a životné prostredie-Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou