Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    0-19-854448-0
Monografie
    Palaeomagnetism and Diagenesis in Sediments