Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    0-412-06951-2
Monografie
    Encyclopedia of planetary sciences