Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    0-412-49880-4
Monografie
    The magnetic anisotropy of rocks