Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    80-210-1629-9
Seriál
    Geografie