Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    0001-6594
Seriál
    Acta Palaeobotanica
    Acta Paleobotanica