Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    0016-7738
Seriál
    Geologica carpathica
    Geologický zborník Geologica Carpathica
    Mineralia Slovaca