Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    0139-7583
Seriál
    Západ. Karpaty, Sér. Hydrogeol. inž. Geol. geotermál. Energ.
    Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inženierska geológia
    Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geólogia