Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    0474-8476
Monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická, Monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
    Zpravodaj (Geol. Pavilon F. Pošepného VŠB-TU Ostrava).