Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    1618-2642
Seriál
    Analytical and Bioanalytical Chemistry