Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    3-540-64975-1
Monografie
    Europäische Fossillagerstäten
    Europäische Fossillagerstätten