Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    80-200-0858-6
Monografie
    Historie obratlovců. Evoluce, fylogeneze, systém