Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    80-239-5479-2
Monografie
    Sborník 1. konference Hydroanalytika 2005