Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    80-7075-600-4
Monografie
    Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů