Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    80-7078-426-1
Seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická