Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    80-7078-840-2
Seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická