Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    80-7204-304-8
Monografie
    Zakládání staveb