Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    80-86377-06-7
Monografie
    Geografie malých moravských měst I
    Geografie malých moravských měst I