Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    80-86407-06-3
Monografie
    Geography in Europe of Regions