Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    80-86604-21-7
Monografie
    Konference - Stromy a jejich vliv na stavby