Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    83-89648-03-2
Seriál
    Acta palaeobotanica