Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    978-80-02-01971-8
Monografie
    9. konference WTA CZ (Ostrava 2007), Sanace a rekonstrukce staveb 2007