Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    978-80-254-8875-1
Monografie
    Geoturismus