Podrobnosti záznamu

ISBN/ISSN
    978-80-86407-60-9
Monografie
    SNA ´09 - Seminar on Numerical Analysis